Stwórzmy na Śląsku „dream team” czystych technologii!

Do osiągnięcia celów  polityki klimatycznej nie prowadzi – jak nam się wmawia – tylko jedna droga. W Porozumieniu Paryskim zapisano wprost, że temu procesowi towarzyszy swoboda wyboru  oraz maksymalne wykorzystanie własnych zasobów.  Niepokojące sygnały o brakach ciągłości dostaw energii w różnych częściach świata utwierdzają nas tylko w przekonaniu, że warto równolegle inwestować w węglowe technologie bezemisyjne, które zapewnią energię w momencie klęski dzisiejszej polityki klimatycznej. Najwyższa pora, aby wrócić do idei Europejskiego Centrum Technologii Bezemisyjnych.

Więcej