Matki zasługują na pełne wsparcie ze strony państwa

Do najważniejszych osób w państwie skierowałam list otwarty z apelem o zmiany w prawie, które zagwarantowałyby wspieranie matek i dbałość o dobro ich dzieci,  zawsze i w każdej sytuacji.

Mikołów, 26 maja 2024 r.

 

Prezydent RP
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich

 

W dniu, w którym zwracamy szczególną uwagę na rolę matek i macierzyństwa pragnę zwrócić się do Państwa z gorącym apelem o realną pomoc ze strony państwa dla tych matek, które nie mogą liczyć na pomoc ojców swoich dzieci, a nawet doznają przemocy i szykan ze strony byłych mężów lub partnerów po zakończeniu nieudanych i toksycznych związków. Wszyscy mamy obowiązek wspierać macierzyństwo, również w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Musimy pamiętać, że w większości przypadków kobiety są stroną słabszą i bardziej narażoną na różne formy przemocy fizycznej i psychicznej, również po formalnym rozstaniu z agresywnym partnerem.

Znane mi osobiście przypadki odbierania siłą dzieci matkom budzą mój głęboki sprzeciw i poczucie niesprawiedliwości. Szczególnie poruszona jestem wydarzeniami, które miały miejsce w Wodzisławiu Śląskim. Przypadek ten uwidacznia problem zupełnie niezrozumiałych reakcji i działań organów wymiaru sprawiedliwości i urzędników powołanych do tego, by dbać przede wszystkim o dobro dziecka. W Polsce są matki, które aresztowano za porwanie własnego dziecka w celu uniknięcia kontaktu z ojcem, wobec którego istnieją uzasadnione podejrzenia o krzywdzenie dzieci. Matki bywają karane finansowo za brak realizacji kontaktów z ojcami, nawet gdy same dzieci stanowczo przeciwstawiają się tym kontaktom. Dlatego chcę dziś zaapelować o zmiany w prawie, które zagwarantowałyby wspieranie matek i dbałość o dobro ich dzieci zawsze i w każdej sytuacji.

Życzę Państwu tej szczególnej wrażliwości i mądrości potrzebnej do realizacji tego celu. Słuchajmy głosu polskich mam, zwłaszcza tych, które szczególnie potrzebują zrozumienia i skutecznej pomocy ze strony państwa.

Z wyrazami szacunku,
Izabela Kloc
Poseł do Parlamentu Europejskiego