Jest odpowiedź na moją interpelację w sprawie osób z zespołem Downa

Zadałam Komisji Europejskiej pytania, czy unijna wspólnota może zrobić więcej dla osób z zespołem Downa? Otrzymałam odpowiedź, z której wynika, że Komisja w przyszłym roku przedstawi udoskonaloną strategię w sprawie ludzi z niepełnosprawnościami.

Więcej