Tak im powiedziałam…

Mój głos w dyskusji na temat Prawa Klimatycznego.