Zaproszenie do składania ofert

ZAMAWIAJĄCY:
POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO IZABELA KLOC,
UL. KONSTANTEGO PRUSA 17,
43-190 MIKOŁÓW

RODZAJ ZAMÓWIENIA: USŁUGA

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Wykonanie usługi: Utrzymanie i bieżąca obsługa teletechniczna mediów elektronicznych poseł Izabeli Kloc.

 

Ogłoszenie listopad

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 5 – oświadczenie przetwarzanie danych