Reklama

Wywiad z Poseł RP Izabelą Kloc dla TVP 3 Katowice

Wywiad z Poseł RP Izabelą Kloc o Beacie Szydło - Premier i koleżance z ławy poselskiej. Reakcje na wypadek w Oświęcimiu, wspomnienia ze wspólnych działań i osobiste relacje!

Planowana emisja w TVP INFO „Puls Polski” sobota 18.02., niedz. 19.02 godz. 16.30.

Zapraszamy do oglądania.

 16722600 690504814463438_5109296130358878445_o16797816 690504837796769_6132421970426245768_o

 

Oficjalnego przekazania karetki pogotowia dokonał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek

Zespół Ratownictwa Medycznego Szpitala w Rydułtowach wzbogacił się o nowy ambulans.

W listopadzie ubiegłego roku podjęto decyzję o przeznaczeniu 4 mln zł na zakup ambulansów w województwie śląskim. Jeden z nich trafił do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. Specjalistyczny samochód sanitarny marki Mercedes –Benz został zakupiony w grudniu. Kosztował 431 tys. zł, z czego 400 tys. przekazał Śląski Urząd Wojewódzki , a 31 tys. dołożył szpital. Oficjalnego przekania dokonał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Ambulans jest bardzo bogato wyposażony i ponad standardowo posiada zestaw materacy podciśnieniowych, defibrator Lifepak 15 z modułem do teletransmisji EKG, pompę strzykawkową oraz respirator transportowy.

16722438 156831081490694_1771257054645050406_o16602384 156831054824030_1270831993956175654_o

16665720 156831184824017_3828506948367215470_o116716298 156831208157348_1774846019310317975_o1

16700659 156831094824026_6829518949756314770_o116587101 156831144824021_2610572810101797801_o

16716062 156831108157358_5538997346057793865_o1

 

Raport z prezydencji słowackiej w Radzie Unii Europejskiej

Izabela Kloc Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, w dniu 10 lutego 2017 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP, przedstawiła sprawozdanie i zaprezentowała projekt uchwały Sejmu w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej).

Transmisja iTV Sejm (Izabela Kloc godz. 14:21):

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=565A2EF69DF5C1F3C12580BF00524932#

16602369 687380978109155_280653564183940376_o

 

Spotkanie z przedstawicielami Śląskiego Kuratorium Oświaty na temat reformy edukacji

9 lutego 2017 r. w obecnym Gimnazjum nr 2 w Mikołowie przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach wicekuratorzy oświaty Dariusz Domański i Jacek Szczotka, dyrekcja oraz wizytatorzy delegatury w Rybniku spotkali się przede wszystkim z licznie zgromadzonymi rodzicami, jak również z nauczycielami i samorządowcami.

Tematem spotkania były założenia reformy edukacji oraz jej wdrażanie w mikołowskich szkołach od września 2017 r. Pytania dotyczyły możliwych do zastosowania rozwiązań w projektowaniu sieci szkół, oraz ważnej roli rodziców w tej kwestii - zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2016 r. „Przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe”.

Szczególnie żywa dyskusja toczyła się wokół art. 205 ustawy dotyczącym oddziałów klas III i VI szkoły podstawowej. Burmistrz miasta Mikołowa Stanisław Piechula zapowiedział konsultacje społeczne z rodzicami uczniów i ich współuczestnictwo w podjęciu decyzji.

Fot. Bogusław Jastrzębski / UM Mikołów

16586920 687357234778196_5573045864017763302_o116487574 687357278111525_9053622233521976195_o

 

Portal informacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

Śląskie Kuratorium Oświaty - reforma oświaty:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

 

Debata Sejmowa na na temat zadań polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku

Poseł na Sejm RP Izabela Kloc uczestniczyła w dniu 9 lutego 2017 r. w sejmowej debacie na temat zadań polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku.

Najważniejszy fragment wystąpienia Poseł Izabeli Kloc w Sejmie RP podczas debaty o priorytetach polityki zagranicznej Rządu RP na 2017 rok:

 "Ale mówiąc o bezpieczeństwie wewnętrznym nie możemy pominąć bezpieczeństwa dostaw energii. Opublikowany przez Komisję Europejską jesienią zeszłego roku nowy pakiet zimowy „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” będzie wymagał od nas stawienia czoła zmianom na rynku energii elektrycznej.

Z punktu widzenia Polski najważniejsze zapisy zawarte w nowym pakiecie dotyczą wytycznych dotyczących rynku mocy oraz prac nad planem krajowym na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.
Wśród propozycji KE nasze największe zaniepokojenie budzą projektowane przepisy, które w mechanizmach wsparcia w postaci rynku mocy faworyzują gaz, a eliminują technologie oparte na węglu. Zauważyć można bezpośrednią dyskryminację instalacji węglowych, która nie uwzględnia systematycznego wzrostu ich efektywności oraz możliwości zastosowania czystych technologii węglowych. Zastrzeżenia budzi również tryb wprowadzenia tego rozwiązania bez oceny jego skutków regulacji.
Podkreślić należy, że dla naszego kraju bardzo ważny jest rynek mocy. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Polsce chcemy zapewnić opierając się na własnych zasobach węglowych. Rynek mocy ma wspomóc zaplanowany na najbliższe lata proces realizacji potężnych inwestycji, które mają doprowadzić do zastąpienia przestarzałych bloków węglowych. Tymczasem nowe propozycje KE praktycznie uniemożliwiają wprowadzenie wsparcia dla budowy, czy modernizacji elektrowni węglowych. Przyjęcie przez Polskę proponowanego progu zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. oznaczałaby możliwość utworzenia rynku mocy tylko dla elektrowni gazowych.

Dokumenty pakietu energetycznego są nie tylko przedmiotem prac sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej i jej podkomisji, ale chcemy też intensywnie współpracować z parlamentami narodowymi UE wykorzystując wszystkie narzędzia traktatowe i dyplomacji parlamentarnej na rzecz naszego stanowiska. Liczymy tutaj na zrozumienie i prosimy o zrozumienie wyjątkowej specyfiki i uwarunkowań polskiej polityki energetycznej opartej w głównej mierze na węglu."

***

Wystąpienie Poseł na Sejm RP Izabela Kloc godz. 12:59:17

 http://www.sejm.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=02A34CF18EAEA808C12580BF005220D5#

Beztytuu.png3

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook