Reklama

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW Z RADNYMI MIEJSKIMI I POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - Mikołów "Biały Domek" - 21 wrzesień 2016 r.

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW Z RADNYMI MIEJSKIMI I POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - Mikołów "Biały Domek" - 21 wrzesień 2016 r.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom z terenu Powiatu Mikołowskiego za liczne przybycie oraz merytoryczną dyskusję!

Prowadzący spotkanie:
Adam Lewandowski - Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego

Uczestnicy – prelegenci:

Gość specjalny: Dariusz Domański - Wicekurator Śląski

Przedstawiciel Biura Poselskiego Izabeli Kloc: Anna Chrapek-Budacz - Dyrektor Biura

Radni Powiatu Mikołowskiego:
• Wicestarosta – Marek Szafraniec z Orzesza
• Bogdan Tkocz z Łazisk Górnych
• Przemysław Marek z Mikołowa

Radni Miasta Mikołowa: Stanisława Hajduk – Bies, Krystyna Świerkot, Henryk Czich.

Na pytania mieszkańców odpowiadał również Stanisław Piechula - Burmistrz Miasta Mikołowa.

*** Cykl spotkań mieszkańców z radnymi powiatowymi i miejskimi będzie kontynuowany. Można również umówić się na indywidualne spotkania z w/w radnymi w Biurze Poselskim Izabeli Kloc w Mikołowie przy ul. K. Miarki 15 („Biały Domek”) we wtorki od godz. 17.00. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 32 226 08 22.

14329994 616844871829433 5987577889353925415 n

14344809 616844851829435 6424586522687311308 n

14355048 616844845162769 3963098699182264049 n

14322743 616844985162755 862097583055651878 n14329994 616845015162752 1487280206450187865 n

14364773 616845021829418 4673658871614918179 n14355696 616845055162748 1041889658140775633 n

14446019 616845125162741 4531772243916839730 n14355700 616845158496071 3380340679752040029 n

14359090 616845191829401 6193899908442558008 n14390928 616845261829394 8409540188998115223 n

14370214 616845281829392 8765876947801102688 n14433227 616845361829384 8812797161341592992 n

14317399 616845418496045 1785285670256543701 n14390953 616845435162710 7157480412490772197 n

14355527 616845491829371 4320168390955458685 n 

 

DEBATA w Sejmie RP na temat PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY

 

Debata w Sejmie RP w dniu 19 września bieżącego roku odbyła się DEBATA na temat PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY, zorganizowana przez Mikołowskie Stowarzyszenie "Powrót" pod przewodnictwem Tadeusza Rosy.Uczestniczyła w niej Poseł na Sejm RP Izabela Kloc, która odczytała list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

14390910 1771440423136482 4053295789923226341 n14316816 1771440583136466 8561138950345115795 n

 

14368854 1771440269803164 7179697060926644106 n14364899 1771440279803163 2562137026653924683 n

14352208 1771441933136331 7027213488211937612 o

 

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW Z RADNYMI MIEJSKIMI I POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

 

Zapraszamy serdecznie na SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW Z RADNYMI MIEJSKIMI I POWIATU MIKOŁOWSKIEGO:
21 września 2016 r. (środa) godz. 17.00
Mikołów, ul. K. Miarki 15 „Biały Domek” (Sala Sesyjna)

 

24343

 

Konferencja „Europa Karpat” w Krynicy

 

Poseł na Sejm RP Izabela Kloc, Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej uczestniczyła w dniach 7-8 września 2016 r. w międzynarodowej Konferencji „Europa Karpat” w Krynicy.

7 września w Krynicy rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Europa Karpat”. Jej uczestnicy rozmawiają na takie tematy jak współpraca w Grupie Wyszehradzkiej, Europa Karpat jako centrum geopolityczne Europy Środkowo-Wschodniej oraz centrum regionu między morzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym, doświadczenia 25 lat demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej i Strategia Karpacka. Wydarzenie odbywa się podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Z inicjatywy marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego w konferencji biorą udział przedstawiciele parlamentów narodowych, administracji rządowej oraz eksperci z Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rumunii, Serbii, a także liczne grono reprezentantów samorządów, środowiska nauki i organizacji pozarządowych.

14199195 610782045769049 6475785267659385319 n

W pierwszym dniu konferencji rozmowy odbyły się w czterech panelach tematycznych:

Grupa Wyszehradzka – współczesne wyzwania, nowe formy współpracy

Cykl spotkań „Europa Karpat” rozpoczął panel dotyczący współczesnych wyzwań i nowych form współpracy w Grupie Wyszehradzkiej. Panel otworzył prowadzący dyskusję marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a jego uczestnikami byli marszałek Sejmu Marek Kuchciński, przewodniczący Izby Poselskiej oraz Senatu Republiki Czeskiej Jan Hamáček i Přemysl Sobotka, przewodniczący parlamentu Republiki Słowackiej Andrej Danko oraz wiceprzewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego János Latorcai.

- Musimy ze sobą częściej rozmawiać, nasze wspólne rozmowy są bardzo potrzebne - rozpoczął marszałek Karczewski. Jak zaznaczył, dynamicznie zmieniająca się sytuacja wewnątrz Unii Europejskiej i poza jej granicami stanowi wyzwanie dla parlamentów narodowych. Marszałek Karczewski poprosił prelegentów o przedstawienie własnej diagnozy bieżącej sytuacji oraz propozycji możliwej terapii problemów jakie dotykają Europę.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zaznaczył, że w Europie istnieje szereg organizacji i instytucji, jak strefa Schengen i strefa euro, w których działa Grupa Wyszehradzka. Powiedział, że Grupa istnieje już od ćwierć wieku i jest przykładem bardzo dobrej współpracy. Marszałek przypomniał, że państwa V4 łączy historia. Marek Kuchciński zaznaczył, że warto wspierać zaangażowanie społeczeństw oraz samorządów mające na celu poprawę infrastruktury i wymianę kulturalną.

Marszałek Kuchciński mówił o ważnej roli państw V4 w strukturach europejskich. - Unia potrzebuje zmiany i odnowy – zaznaczył. Zdaniem marszałka w Grupie skutecznie można formułować stanowiska i propozycje zmian w Unii Europejskiej.

W opinii marszałka Kuchcińskiego ważne jest wzmocnienie roli parlamentów narodowych wobec polityki Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Marszałek wyraził pogląd, że to parlamenty, jako pochodzące z demokratycznych wyborów, powinny mieć większy wpływ na prawodawstwo unijne. Marszałek Sejmu zaznaczył też, że parlamenty narodowe powinny wykazywać więcej inicjatywy we współpracy z państwami spoza Unii Europejskiej, w oparciu o zasadę suwerenności i solidarności.

Przewodniczący czeskiej Izby Poselskiej Jan Hámaček, podczas panelu mówił o dobrej współpracy izb parlamentów Grupy V4, a przewodniczący Rady Narodowej Słowacji Andrej Danko podkreślił, że Grupa Wyszehradzka jest efektywnym projektem. Głos w dyskusji zabrał również wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Węgier János Latorcai, pozytywnie oceniając dotychczasowe doświadczenia we współpracy. Zwrócił uwagę na priorytet bezpieczeństwa europejskiego. Wiceprzewodniczący czeskiego Senatu Přemysl Sobotka mówił z kolei o potrzebie zwiększenia aktywności państw Grupy Wyszehradzkiej. - Musimy się spotykać i komunikować – zaznaczył. Jak podkreślił, to wspólne doświadczenia historyczne stwarzają możliwości porozumienia między naszymi państwami.

Podsumowując pierwszy panel konferencji marszałek Senatu Stanisław Karczewski zauważył, że dominowały w nim dwa kluczowe słowa: suwerenność i solidarność. - Chcemy również silnej Europy przy współpracy z silną Grupą Wyszehradzką – zakończył.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył przewodniczącemu Přemyslowi Sobotce Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitny doniosły wkład w rozwój stosunków polsko-czeskich.

14317584 613488328831754 4093738822882478331 n

Karpaty i sąsiedzi: od wspólnoty wartości do wspólnych interesów

To kolejny z paneli konferencji „Europa Karpat”. Głównymi mówcami w tej części spotkania byli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz m.in. przewodniczący komisji ds. Unii Europejskiej polskiego Sejmu, węgierskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Izby Deputowanych Rumunii. W dyskusji zwrócono uwagę na kwestie bezpieczeństwa w Europie, w tym na rozwój Partnerstwa Wschodniego i ochrony granic europejskich. Prelegenci podkreślali wyjątkową wartość obszaru Karpat oraz jego unikatowych walorów oraz zwracali uwagę na olbrzymi potencjał jaki niesie za sobą współpraca regionalna państw Europy Środkowo-Wschodniej.

ABC. Europa Karpat jako centrum regionu między morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym

W tej części konferencji prelegenci z Polski (wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz minister Krzysztof Szczerski), Litwy, Łotwy oraz Ukrainy rozmawiali o koncepcji ABC i Międzymorza i jej znaczeniu. W dyskusji podjęto próbę odpowiedzi na pytania: co łączy państwa regionu, jakie są zagrożenia dla bezpieczeństwa politycznego i militarnego. W kontekście Trójmorza uczestnicy panelu omówili tematy związane ze współpracą transgraniczną, integracją gospodarczą oraz bezpieczeństwem. Rozmawiano o kontynuacji współpracy i jej rozszerzeniu.

Oblicza intelektualne Europy Środkowo-Wschodniej

W dyskusji podczas ostatniego panelu uczestniczyli intelektualiści z Europy Środkowo-Wschodniej. Paneliści omawiali relacje między Czechami i Słowakami po podziale wspólnego państwa. Dyskutowano także o zagadnieniach związanych z antropologicznymi przyczynami współczesnego kryzysu wartości. Poruszono również kwestię tworzenia siatki współpracy między uczelniami „Europy Karpat”.

8 września konferencja była kontynuowana, odbywały się następujące panele dyskusyjne:

- Osiągnięcia i deficyty demokracji: doświadczenia 25 lat Europy Środkowo-Wschodniej
- Strategia Karpacka - koncepcja rozwoju makroregionu Europy Środkowo-Wschodniej
- Region karpacki: szanse i wyzwania dla turystyki
- Rozwój zrównoważony Europy Karpat: infrastruktura, kultura, środowisko, zasoby.

Źródło: sejm.gov.pl
Fot. Paweł Kula / Kancelaria Sejmu

14317414 613488338831753 5922238218059236101 n14322378 613488345498419 614594497159806147 n

14199325 610782092435711 5207903356498975382 n14225434 610782079102379 6127674724270564594 n

 

 

Spotkanie Marszałków Parlamentów Europy Środkowo - Południowo - Wschodniej

W dniu 31 ierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie Marszałków Parlamentów Europy Środkowo - Południowo - Wschodniej, Warszawa, Sejm RP! Historyczna inicjatywa Marszałka Marka Kuchcińskiego!

Podstawą współpracy w Europie powinna być suwerenność i solidarność państw narodowych. Wszystkie państwa narodowe na naszym kontynencie są integralną częścią Europy.

Impulsem dla zorganizowania konferencji 12 państw była deklaracja Europa Solidarnych Państw, przesłana do przewodniczących parlamentów narodowych w państwach europejskich.

Przewodniczący i wiceprzewodnic14193634 1254355834594688 1406929302 nzący parlamentów: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Ukrainy oraz Turcji rozmawiali o współpracy wielostronnej parlamentów narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Poruszona została też kwestia nowego impulsu w kontekście współpracy regionalnej na tym obszarze Europy.

Konferencja była forum do dyskusji o przyszłości kontynentu między państwami Europy Środkowo-Wschodniej niezależnie od ich przynależności do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Unia Europejska nie może być organizacją międzynarodową zamkniętą dla innych państw europejskich, gdyż one także stanowią o tożsamości i potencjale Europy i nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa Unii Europejskiej bez bezpieczeństwa w skali całego kontynentu.

Wspieramy model Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, służebnej wobec państw członkowskich, otwartej na współpracę z jej sąsiadami, przede wszystkim położonych na jej pograniczu wschodnim i południowo-wschodnim.

Źródło: www.sejm.gov.pl

14184304 1762660647347793 8151035886451829201 n14199771 1762660534014471 2191489079951546310 n

14141801 1762660540681137 5813740745594848822 n

14102344 1762660547347803 5064203008330358254 n

 

 

 

 

 

 

 

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook