Pakiet mobilności szkodzi polskim przewoźnikom i Zielonemu Ładowi

Podczas najbliższej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego trafi pod głosowanie projekt ustawy o pakiecie mobilności. Pod każdym względem jest to zły wniosek. Godzi w politykę klimatyczną, zagraża bezpieczeństwu na drogach i negatywnie wpłynie na konkurencyjność unijnej gospodarki.

Więcej