Ile Europy jest w Unii Europejskiej?

Ruszamy z ósmą konferencją w ramach cyklu Śląski Ład! Tym razem będziemy debatować o sprawach fundamentalnych. Jesteśmy świadkami radykalnej przebudowy ideowego spoiwa wspólnoty europejskiej. Jakie skutki ta zmiana będzie miała dla Europy, Polski i Śląska? Czy proces federalizacji Unii Europejskiej jest zagrożeniem dla naszej wolności w wymiarze jednostkowym, narodowym i gospodarczym?

Więcej