Rozporządzenie metanowe zaakceptowane przez Radę UE

Rada Europejska wydała ostateczną formalną zgodę na wejście w życie rozporządzenia w sprawie metanu, które przez długi czas spędzało sen z powiek polskim górnikom. Początkowa propozycja Komisji Europejskiej de facto zmusiłaby polskie kopalnie węgla do likwidacji po 2027 roku. Jako kontrsprawozdawca rozporządzenia nieustannie interweniowałam w tej sprawie.

 

Zgłosiłam 91 poprawek do projektu rozporządzenia. W toku negocjacji doprowadziłam do korzystnych zmian dla polskiego górnictwa węglowego. Przyjęty tekst daje większą elastyczność kopalniom emitującym znaczne ilości metanu, a także więcej czasu na wdrożenie technologii jego przechwytywania. Ostatecznie sukces ten umożliwia Polsce dotrzymanie umowy społecznej z górnikami.