Unia Europejska nie chce nawet o milimetr wychylić nos poza interesowno-ideologiczną bańkę, w której dała się zamknąć przez lewicowo-liberalny establishment.