Czy gospodarka planowa zastąpi w Unii Europejskiej wolny rynek?

Podczas ósmej konferencji  Śląski Ład głos zabierze, m.in. Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy pakiet klimatyczny Fit for 55 nie łamie  fundamentalnych zasad UE i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a szerzej dla całej polskiej gospodarki?

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 15 maja, w godz. 12.00 – 14.00. Proszę tego dnia pozostać z nami i oglądać transmisję na profilu https://www.facebook.com/slaskilad