Zaproszenie do składania ofert

ZAMAWIAJĄCY:
POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO IZABELA KLOC,
ul. KONSTANTEGO PRUSA 17, 43-190 MIKOŁÓW

RODZAJ ZAMÓWIENIA:
USŁUGA

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Wykonanie usługi: Świadczenie pomocy prawnej w zakresie spraw i zadań realizowanych przez posła do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc w zakresie wykonywania mandatu.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zalacznik-nr-1-oferta

Zalacznik-nr-2-wzor-umowy-prawnik

Zalacznik-nr-3-oswiadczenie

Zalacznik-nr-4-oswiadczenie

Zalacznik-nr-5-oswiadczenie-przetwarzanie-danych