Unia Europejska nie może się rozwijać bez węgla koksowego

– Żaden unijny akt prawny, także rozporządzenie o ograniczeniu emisji metanu, nie może utrudniać wydobycia węgla koksowego w Europie – podczas posiedzenia komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim zabrałam głos na temat listy surowców krytycznych.