To ważne dla Polski i Śląska

Jestem przekonana, że uda nam się zbudować szeroką koalicję obrońców produkcji węgla koksującego w Unii Europejskiej…