Protokół wyłonienia wykonawcy usługi – pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego

Ogłoszenie wyników postępowania pełnienie funkcji rzecznika prasowego w zakresie spraw i zadań realizowanych przez posła do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc w zakresie wykonywania mandatu.

 

ogłoszenie wyników