Biznes dla edukacji – edukacja dla biznesu

W naszej konferencji weźmie udział dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. KSSE jest inicjatorem, promotorem i koordynatorem wielu projektów, których zadaniem jest dostosowanie rynku pracy i systemu szkolnictwa zawodowego do wyzwań transformacji energetyczno-gospodarczej.

 

Debata odbędzie się w poniedziałek 13 marca, w godz. 10.00 – 12.00. Proszę tego dnia pozostać z nami i oglądać transmisję na profilu https://www.facebook.com/slaskilad/