Protokół wyłonienia wykonawcy usługi – świadczenie pomocy prawnej

Ogłoszenie wyników postępowania Świadczenie pomocy prawnej w zakresie spraw i zadań realizowanych przez posła do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc w zakresie wykonywania mandatu.