Zaproszenie do składania ofert

ZAMAWIAJĄCY:
POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO IZABELA KLOC,
ul. KONSTANTEGO PRUSA 17, 43-190 MIKOŁÓW

RODZAJ ZAMÓWIENIA:
USŁUGA

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Wykonanie usługi: Świadczenie pomocy prawnej w zakresie spraw i zadań realizowanych przez posła do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc w zakresie wykonywania mandatu.

 

Zaproszenie do składania ofert

Zalącznik nr 1 Formularz oferty

Zalacznik nr 2 wzor umowy prawnik

Zalącznik nr 3 oświadczenie

Zalącznik nr 4 oświadczenie

Zalącznik nr 5 oświadczenie przetwarzanie danych