Takich pieniędzy dla Śląska jeszcze nie było!

Dzięki skuteczności premiera Mateusza Morawieckiego do naszego regionu trafi 5 miliardów euro w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego 2021-2027. Trzy lata temu, jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego uczestniczyłam w procesie tworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mającego wspierać regiony najbardziej narażone na skutki unijnej polityki klimatycznej.

 

Podczas trilogu, czyli negocjacji między Parlamentem, Komisją i Radą Europejską, zawsze ścierają się racje wielu stron: krajów członkowskich, poszczególnych branż gospodarki, klimatycznych ideologów i politycznych realistów. Podobnie było przy tworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mającego wspierać regiony górnicze. Uczestniczyłam w tym procesie jako kontrsprawozdawca z ramienia Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Przeforsowaliśmy wówczas wiele korzystnych dla Polski i Śląska rozwiązań. Przede wszystkim udało się bardziej uelastycznić zasady wydatkowania pieniędzy, tak aby uwzględniały specyfikę i problemy regionów, do których kierowano wsparcie. Dziś widać tego efekty.

Przypomnijmy, że polski rząd wynegocjował największy – spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej – budżet na realizację polityki spójności na lata 2021–2027. To 76 mld euro, czyli około 350 mld zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektów w całym kraju. W tej puli jest także pięć miliardów euro na transformację Śląska. Fundusz dla naszego regionu jest zbudowany na ośmiu priorytetach:

  1. Inteligentne Śląskie – 403,4 mln euro
  2. Ekologiczne Śląskie – 703,5 mln euro
  3. Mobilne Śląskie – 212,9 mln euro
  4. Lepiej połączone Śląskie – 301,2 mln euro
  5. Społeczne Śląskie EFS+ – 796,3  mln euro
  6. Śląskie dla mieszkańca – 139,8 mln euro
  7. Śląskie bliżej obywateli – 250,4 mln euro
  8. Śląskie w transformacji – 2 039 054 966 euro

Z tych pieniędzy dofinansowywane zostaną projekty wspierające, m.in. innowacyjną i inteligentną modernizację gospodarczą, regionalną łączność cyfrową, czystą i sprawiedliwą transformację energetyczną.

Podczas Konwentu Samorządowego, który odbył się w lipcu tego roku w Chorzowie premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki tym środkom Śląsk będzie wkrótce: „jeszcze piękniejszym, jeszcze lepszym miejscem do życia dla swoich mieszkańców”. Trudno nie zgodzić się z tymi słowami.

Izabela Kloc,
poseł do Parlamentu Europejskiego