Metan ekologiczną szansą dla Śląska?

W naszej konferencji weźmie udział  prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat,  emerytowany profesor Akademii Górniczo – Hutniczej, jeden z największych specjalistów w dziedzinie eksploatacji złóż. Profesor omówi temat pozyskania i wykorzystania energetycznego metanu z pokładów węgla w kontekście szans ekonomicznych i ekologicznych dla Śląska i Polski.

 

Debata odbędzie się w poniedziałek 14 listopada, w godz. 10.00 – 13.00. Proszę tego dnia pozostać z nami i oglądać transmisję na profilu https://www.facebook.com/slaskilad/