Co dalej z ETS?

W priorytetowym trybie skierowałam do Komisji Europejskiej pytanie, czy zamierza podjąć jakieś działania w sprawie reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla? Czy Bruksela nie widzi, że ceny energii paraliżują gospodarkę i wpędzają ludzi w ubóstwo energetyczne?

 

Interpelacja:

Ceny energii paraliżują europejską gospodarkę i zagrażają europejskim gospodarstwom domowym. Przewodnicząca Komisji Europejskiej obiecała przedstawić listę rozwiązań w swoim przemówieniu o stanie Unii 14 września, mimo że zjawisko to występuje od prawie roku. Jednym z elementów powodujących wzrost cen jest bezprecedensowa podwyżka cen uprawnień w ramach systemu ETS.  

Dlatego chciałabym zadać Komisji następujące pytania wymagające pilnej i precyzyjnej odpowiedzi:

  • Czy Komisja zamierza podjąć oczekiwaną przez wielu przywódców Państw Członkowskich reformę systemu ETS zmierzającą do ustanowienia maksymalnej ceny emisji w okresie kryzysu energetycznego?
  • Czy Komisja posiada szacunki dotyczące długoterminowego wpływu na MŚP i duże gałęzie przemysłu w przypadku, gdy cena pozwoleń w ramach ETS osiągnęłaby poziom 150-200 euro?

Izabela Kloc,
poseł do Parlamentu Europejskiego