Rocznica, której nie wolno zapomnieć

3 września minęła kolejna rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. To jedno z trzech porozumień sierpniowych, które stały się fundamentem wolnej Polski. Złożyłam kwiaty pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. W uroczystościach wziął udział, m.in. Premier Mateusz Morawiecki.

 

Latem 1980 r. strajkujący górnicy z ówczesnej kopalni „Manifest Lipcowy” (dzisiaj Ruch „Zofiówka”)  do 21 postulatów z Gdańska i Szczecina  dołączyli własne. Zdaniem historyków, masowe strajki na Górnym Śląsku, których efektem było porozumienie zawarte w Jastrzębiu-Zdroju, wpłynęły na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych w Gdańsku i Szczecinie. Podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego przypieczętowało wcześniejsze umowy podpisane przez strajkujących na Wybrzeżu. To właśnie protestujący w Jastrzębiu-Zdroju górnicy wywalczyli między innymi wolne soboty i niedziele oraz zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach i podnoszenie zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania.