Nic się nie stało?

W marcu Putin zażądał, aby państwa Unii Europejskiej płaciły za rosyjski gaz w rublach. Stoi to w sprzeczności z sankcjami nałożonymi na Rosję. Mimo tego, w maju Bruksela przedstawiła instrukcje w jaki sposób europejskie firmy mogłyby płacić za gaz rublami omijając sankcje. Jako Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zażądaliśmy wyjaśnień od Komisji Europejskiej. Kilka dni temu otrzymaliśmy odpowiedź.

 

Pytanie

Pod koniec marca, w odpowiedzi na kolejne sankcje, Władimir Putin wydał dekret, w którym zażądał, aby państwa członkowskie płaciły za rosyjski gaz w rublach. Krytycznie do tego wymogu odniosła się wtedy przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, mówiąc, że taka opcja, jeśli nie jest przewidziana w kontrakcie, narusza sankcje nałożone przez UE na Rosję. W międzyczasie Rosja odcięła dostawy gazu do Polski i Bułgarii, które odmówiły przyjęcia rosyjskiego ultimatum.

Mimo to 13 maja w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli KE i dyplomatów państw członkowskich, na którym Komisja przedstawiła instrukcję, w jaki sposób europejskie firmy mogłyby płacić w rublach za rosyjski gaz, omijając jednocześnie unijne sankcje.

  1. Czy to prawda, że KE opracowuje schemat płatności za rosyjski gaz w rublach, aby umożliwić obejście sankcji, a jeśli tak, to z czego wynika ta zmiana stanowiska i czy była ona poprzedzona rozmowami Komisji z przedstawicielami Gazpromu lub rosyjskich władz?
  2. KE nie obawia się, że zgoda na łamanie kontraktów, według których płatności za rosyjski gaz powinny być rozliczane w euro lub dolarach, osłabi skuteczność unijnych sankcji?
  3. Czy zgoda KE na regulowanie przez europejskie firmy płatności za gaz w rublach, w sytuacji gdy Rosja odcięła dostawy do Polski i Bułgarii, które zgodnie z wcześniejszą opinią Komisji odmówiły spełnienia rosyjskiego ultimatum, nie jest krzywdząca dla tych krajów i nie narusza unijnej solidarności?

 

Odpowiedź udzielona przez komisarz Kadri Simson
w imieniu Komisji Europejskiej

Komisja nie pracuje nad schematem, który umożliwiałby przedsiębiorstwom obejście unijnych sankcji w przypadku zapłaty za rosyjski gaz w rublach. Wręcz przeciwnie, Komisja intensywnie współpracuje z państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami w kwestii zapewnienia, by płatności za gaz dokonywano bez naruszania sankcji unijnych. W tym celu 21 kwietnia 2022 r. Komisja wydała szczegółowe wytyczne dla państw członkowskich i przedsiębiorstw. Komisja nie kontaktowała się z przedstawicielami Gazpromu ani władz rosyjskich w sprawie płatności za gaz w rublach.

Komisja nie posiada informacji o tym, by jakiekolwiek przedsiębiorstwa z UE dokonały płatności za gaz w rublach, naruszając w ten sposób sankcje unijne. Dotychczas 12 państw członkowskich odnotowało zakłócenia w dostawach rosyjskiego gazu lub całkowite ich przerwanie. Komisja bardzo poważnie podchodzi do kwestii egzekwowania sankcji nałożonych przez UE. W ramach szóstego pakietu sankcji wprowadzono nowe przepisy mające zapewnić, by państwa członkowskie mogły skutecznie egzekwować wszelkie przypadki naruszenia sankcji.