Ograniczanie zużycia  energii oznacza, że mniej będzie „wszystkiego”.