Gorsi i lepsi uchodźcy?

Dla uciekających przed rosyjskimi bombami ukraińskich kobiet i dzieci, które poszukały schronienia w Polsce, Komisja Europejska przygotowała fundusz wynoszący w przeliczeniu 100 euro na osobę. Tymczasem Hiszpania, której wybrzeże szturmują imigranci ekonomiczni z Afryki, dostała proporcjonalnie 25 razy większe wsparcie. Zapytałam Komisję Europejską o przyczynę tych dysproporcji. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.

 

Pytanie do Komisji Europejskiej:

 

Od 24 lutego br. granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 3,5 mln uchodźców z Ukrainy. Szacuje się, że co najmniej połowa z tych osób pozostała w Polsce. Komisja przekazała Polsce jedynie 144,6 mln euro z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na pomoc dla uchodźców. Jest to zaledwie niewielki ułamek kosztów niezbędnych do zapewnienia uchodźcom podstawowego bezpieczeństwa socjalnego.

W roku 2020 Komisja Europejska hojnie zareagowała na przybycie do Hiszpanii 20 tysięcy nielegalnie przekraczających granicę imigrantów. Uruchomiono projekt, który wspierał działania władz na południowym wybrzeżu Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich, w Ceucie i Melilli. Całkowity wkład UE w projekt wyniósł 49,6 mln euro.

W związku z powyższym i mając na względzie nadzwyczajną sytuację wywołaną wojną na Ukrainie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy Komisja Europejska planuje przeznaczenie dodatkowych, odpowiednich do zaistniałej sytuacji, środków finansowych dla wsparcia kobiet i dzieci oraz innych uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce?

– Czym spowodowana jest różnica w skali pomocy finansowej dla Hiszpanii, która w 2020 otrzymała od Komisji Europejskiej fundusze przeznaczone na pomoc uchodźcom w wysokości blisko ok. 2.500 euro w przeliczeniu na osobę i dla Polski, której przekazano fundusze w wysokości ok. 100 euro na osobę, czyli dwudziestopięciokrotnie mniej?