Wypas owiec w Wiśle

Reprezentowała mnie asystentka Marcela Kanafek – Lewandowska. Wypas owiec poprzedzony został przepięknym śpiewem. Organizatorzy przygotowali również udział w warsztatach obróbki wełny i wyrobu masła, pokazy serowarstwa, stoiska rękodzielników i twórców ludowych, stoiska z tradycyjnymi potrawami regionalnymi. Wystąpiły także zespoły ludowe.