Spotkanie z Ministrem

Moja asystentka Danuta Przeor reprezentowała mnie w Zawierciu na uroczystym spotkaniu z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzem Pudą. Minister podpisał umowę z Prezydentem Zawiercia Łukaszem Konarskim. Miasto otrzymało 15 mln zł. z Funduszy Norweskich oraz EOG w ramach programu „Rozwój Lokalny”.