W sprawie szybkiej kolei jest czas na rozmowy i przestrzeń do kompromisu

Planowana sieć kolei dużych prędkości prowadząca do Centralnego Portu Komunikacyjnego budzi sporo, czasami negatywnych emocji. Uważam, że w każdej sytuacji można znaleźć rozwiązania kompromisowe. Zwróciłam się do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą, aby przy projektowaniu przebiegu kolejowych tras uwzględnić sugestie samorządowców i mieszkańców.

 

 

Mikołów 04.03.2022

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Proszę o rozważenie możliwości weryfikacji planów budowy infrastruktury kolejowej towarzyszącej CPK, na niektórych odcinkach linii nr 170.

 

Szanowny Panie Premierze!

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i sieci kolei dużych prędkości jest największym projektem infrastrukturalnym ostatnich dziesięcioleci. Nikt nie kwestionuje potrzeby tej inwestycji oraz jej roli w planie cywilizacyjnego rozwoju Polski. Pojawia się natomiast coraz więcej głosów sprzeciwu wobec konkretnych rozwiązań, dotyczących tras kolejowych zaproponowanych przez spółkę CPK. Najwięcej kontrowersji budzi przebieg „szprychy” nr 7,  prowadzącej z Katowic do granicy państwa przez, m.in. powiat mikołowski i gminę Czerwionka-Leszczyny. Na niektórych odcinkach planowana trasa wyjątkowo inwazyjnie ingeruje w tutejszą infrastrukturę miejską, tereny cenne przyrodniczo i prywatną własność. Na przykład w Łaziskach Górnych (powiat mikołowski) planuje się likwidację tradycyjnych terenów wypoczynkowych przy miejskim kąpielisku „Żabka”, wyburzenie domów wzdłuż ulic Jana Pawła II, Bukowej, Obwodnica. Mają być przejęte tereny należące do firm, które już zapowiedziały wyprowadzkę z miasta, co oznacza utratę wpływów do budżetu i zlikwidowane miejsca pracy. W każdej z miejscowości, w których dochodzi ostatnio do społecznych i samorządowych protestów, sytuacja jest podobna.

Proszę Pana o interwencję, która pozwoli odbudować  przestrzeń negocjacyjną między samorządowcami a przedstawicielami CPK. Tym bardziej, że nie jest za późno na znalezienie kompromisowych rozwiązań. Trudno się zgodzić z oceną firmy  Egis Poland, że nie ma innych rozwiązań, niż zaproponowane cztery warianty tras. Na etapie negocjacji samorządowcy powiatu mikołowskiego przedstawili alternatywny plan przebiegu linii nr. 170. Zgodnie z tą propozycją trasa zostałaby poprowadzona przez lasy pszczyńskie i kobiórskie, omijając tereny zamieszkałe. Pojawił się także pomysł wykorzystania istniejących linii kolejowych, po ich zmodernizowaniu i dostosowaniu do szybkich prędkości.

Warto rozważyć powrót do propozycji samorządowców, nawet za cenę weryfikacji planów CPK. Waga i znaczenie tej inwestycji dla rozwoju Polski są zbyt wielkie, aby przez lokalne nieporozumienia roztrwonić jej społeczny kapitał i gospodarczy potencjał.

Z wyrazami szacunku

Izabela Kloc,
poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska