W konferencji weźmie udział prof. Zdzisław Krasnodębski, poseł do PE, wiceprzewodniczący komisji ITRE

Komisja Europejska chce rozpocząć wdrażanie CBAM od kilku branż.  Czy uzasadnione są obawy, że Bruksela rozszerzy mechanizm na pozostałe sektory gospodarcze nawet wtedy, kiedy pojawią się sygnały ostrzegawcze z fazy pilotażowej? 

 

Przypomnijmy, że Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska, jest sprawozdawcą projektu rozporządzenia dotyczącego CBAM (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2). To jeden z ważniejszych instrumentów regulacyjnych, jakie Unia Europejska chce zastosować w celu utrzymania konkurencyjności unijnej gospodarki w dobie Europejskiego Zielonego Ładu. Zorganizowana z jej inicjatywy konferencja jest jednym z etapów konsultacji przy tworzeniu unijnego prawa dotyczącego CBAM.

Konferencja odbędzie się 29 listopada w godz. 10.00 – 13.00 (transmisja na https://www.facebook.com/slaskilad).