Do udziału w konferencji zaprosiliśmy Alexandra Vondrę, posła do Parlamentu Europejskiego z Czech.

Wprowadzenie cła od śladu węglowego będzie wyzwaniem dla każdego z krajów członkowskich Unii Europejskiej.  Jak z nowymi, unijnymi regulacjami zamierzają sobie poradzić Czesi?

 

Przypomnijmy, że Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska,   jest sprawozdawcą projektu rozporządzenia dotyczącego CBAM (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 ). To jeden z ważniejszych instrumentów regulacyjnych, jakie Unia Europejska chce zastosować w celu utrzymania konkurencyjności unijnej gospodarki w dobie Europejskiego Zielonego Ładu. Zorganizowana z jej inicjatywy konferencja  jest jednym z etapów konsultacji przy tworzeniu unijnego prawa dotyczącego CBAM.

Konferencja odbędzie się 29 listopada w godz. 10.00 – 13.00 (transmisja na https://www.facebook.com/slaskilad).