Podczas konferencji będą z nami eksperci GIG! 

Podczas konferencji „Rola CBAM w strategii energetyczno-gospodarczej Unii Europejskiej i Polski” efektami swoich prac badawczych podzieli się zespół ekspertów  Głównego Instytutu Górnictwa. Naukowcy GIG  przedstawią  problem z perspektywy dużych przedsiębiorstw, które są najbardziej podatne na skutki wprowadzenia podatku od śladu węglowego.

 

Przypomnijmy, że Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska,   jest sprawozdawcą projektu rozporządzenia dotyczącego CBAM (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 ). To jeden z ważniejszych instrumentów regulacyjnych, jakie Unia Europejska chce zastosować w celu utrzymania konkurencyjności unijnej gospodarki w dobie Europejskiego Zielonego Ładu. Zorganizowana z jej inicjatywy konferencja  jest jednym z etapów konsultacji przy tworzeniu unijnego prawa dotyczącego CBAM.

Konferencja odbędzie się 29 listopada w godz. 10.00 – 13.00 (transmisja na https://www.facebook.com/slaskilad).