Ogłoszenie wyników postępowania na Utrzymanie i bieżąca obsługa teletechniczna mediów elektronicznych poseł Izabeli Kloc.