Nie oddamy wolności

W Lizbonie trwa kongres New Direction – wpływowej, międzynarodowej, prawicowej fundacji, której przewodniczącym jest Tomasz Poręba, eurodeputowany Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Debatujemy o zagrożeniach dla wolności we współczesnym świecie.

 

W obecnych czasach wolność w wymiarze jednostkowym i narodowym przechodzi ciężką próbę. Zagrażają jej coraz bardziej centralistyczne zapędy Unii Europejskiej oraz szerząca się kultura negacji, która próbuje napisać historię na nowo, a współczesny świat urządzić według lewicowo-liberalnych reguł.

 

W tej sytuacji ruchy na rzecz wolności  muszą się zjednoczyć i bronić swoich wartości.

 

Temu służy kongres w Lizbonie. Debatę podzielono na kilka paneli tematycznych, których wspólnym, szeroko pojętym mianownikiem jest wolność. W centrum dyskusji jest oczywiście Unia Europejska, która przechodzi okres wielkich, niepokojących zmian. Centralizująca się władza w Brukseli generująca coraz większą liczbę dyrektyw przekazywanych przez Komisję Europejską, brutalnie ingeruje w naszą wolność w wymiarze narodowym i jednostkowym. Jednocześnie rośnie poparcie dla lewicowej ideologii, która poprzez fałszywie pojętą poprawność polityczną zagraża prawu do wolności wypowiedzi. W tym kontekście prowadzona ostatnio w Unii dyskusja na temat „Przyszłości Europy” ma nieco dwuznaczny kontekst. Co z niej wynika? Czy państwa członkowskie i obywatele dostaną więcej władzy, czy też zostaną im odebrane jej kolejne obszary?

 

Państwa narodowe od wieków budują tożsamość Europy.

 

Poszanowanie ich praw oraz uznanie podmiotowego znaczenia to fundament założycielski Unii Europejskiej. Teraz jesteśmy świadkami łamania tych zasad. Bruksela próbuje narzucać swoją wolę obywatelom i demokratycznie wybranym rządom. W jednym z paneli debatowaliśmy, jak znaleźć równowagę między współpracą europejską a zasadą suwerenności narodowej. Kolejne bloki dyskusyjne dotyczyły, m.in. kwestii wolności gospodarczej oraz zagrożeń, jakie dla innowacyjności niosą regulacyjne zapędy Komisji Europejskiej. W Lizbonie rozmawiamy także o imigracji, również w kontekście działań hybrydowych prowadzonych przez Białoruś.

Zagrożenie dla wolności jest nie tylko problemem europejskim ale globalnym. Ludzie, którzy walczą o wolność poddawani są coraz większej, politycznej i medialnej presji. Dlatego tak ważna jest jedność konserwatywnych think-tanków, fundacji i stowarzyszeń. Kongres w Lizbonie to początek zjednoczenia europejskiego ruchu wolnościowego.

 

Kim jesteśmy?

 

„New Direction – Fundacja na rzecz Reformy Europejskiej” powstała w 2010 roku a honorowy patronat objęła nad nią lady Margaret Thatcher, była premier Wielkiej Brytanii. Celem Fundacji jest promowanie  konserwatywnych wartości, budowa Europy Ojczyzn, szacunku dla kultury, tożsamości i religii. New Direction dąży do stworzenia Europy wolnej, silnej i zjednoczonej a przede wszystkim – bezpiecznej.

Izabela Kloc,
poseł do Parlamentu Europejskiego