Moje wystąpienie na sesji Parlamentu Europejskiego

Na sesji PE w Strasburgu zabrałam głos na temat Pakietu „Fit for 55”.

 

Szanowny Panie Przewodniczący
Mobilizacja polityczna, gospodarcza i technologiczna w celu osiągnięcia celów klimatycznych jest bezprecedensowa w naszej historii. Dzięki pakietowi Fit for 55 Komisja Europejska wskazała sposób, w jaki UE powinna osiągnąć neutralność klimatyczną. Muszę jednak głośno wyrazić podzielane przez wielu obawy, które wciąż towarzyszą zielonej rewolucji:

Naukowcy sugerują, że nawet przy wysiłkach takich jak aktualnie podejmowane w Europie, ludzkość po prostu nie jest w stanie znacząco spowolnić zmian klimatycznych. Nie zaprzeczam, że zmiany te istnieją, ale mam poważne wątpliwości, czy miliardy euro, które pożyczamy od przyszłych pokoleń, rzeczywiście sprawią, że świat stanie się lepszy.

Po drugie, Panie Przewodniczący, proszę, by zwrócił Pan uwagę na to, co polityka klimatyczna już teraz robi z gospodarką: rekordowe ceny emisji dwutlenku węgla prowadzące do wzrostu cen na rynku energii, do niedoborów energii elektrycznej i przerw w dostawach prądu. A to dopiero początek. Czy taki jest Pana cel? Proszę państwa w imieniu małych przedsiębiorstw, proszę w imieniu rodzin o średnich dochodach, proszę w imieniu zadłużonych gospodarstw domowych, które nie mogą sobie pozwolić na kolejną falę rosnących cen: proszę, uczyńcie tę przemianę bardziej społeczną i ludzką.