Tauron jest gwarantem energetycznym Śląska

Podczas konferencji Śląski Ład, prezes Tauronu Wytwarzanie Sebastian Gola omówił szanse i zagrożenia stojące przed polską energetyką w dobie zaostrzającej się polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 

 

Sebastian Gola:

Tematy, które poruszamy są kluczowe dla regionu, dla Polski, ale są one również bardzo ważne dla Tauronu, który na dziś stanowi serce energetyczne regionu. Musimy pamiętać, że to elektrownie zlokalizowane w Jaworznie, w Łaziskach Górnych czy w Sierszy są gwarancją dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Zapewniają też zasilanie dla przemysłu, który jest najważniejszym elementem gospodarczym Śląska. Można powiedzieć, że ten kierunek energetyczny, o którym tutaj rozmawiamy jest jasno nakreślony. To jest przede wszystkim neutralność klimatyczna w 2050 roku. Przed nami daleka droga, ale musimy wykonywać kolejne kroki.

Jednym z pierwszych, jakie podjął Tauron jest próba rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla w elektrowniach opalanych węglem kamiennym.

Najlepszym przykładem jest instalacja, która powstała w 2013 roku w Elektrowni Łaziska. Udało się nam stworzyć przewoźną instalację do wychwytywania dwutlenku węgla. Przez rok pracowała ona w Łaziskach Górnych, a później była testowana w innych miejscach. Okazało się, że dla tego projektu jest perspektywa do zastosowania na większą skalę. Pojawia się oczywiście problem dyskusyjny, który dotyczy składowania dwutlenku węgla. Nie jest to proste. Dlatego pomyśleliśmy o kolejnym kroku, czyli jak dwutlenek węgla wyłapywany z emisji wykorzystać na potrzeby chociażby wytwarzania gazu. W projekcie, który ruszył w 2018 roku udało się nam skonstruować generator gazu syntezowego, który – przy wykorzystaniu dwutlenku węgla i wodoru, wytwarzanego z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych bądź konwencjonalnych – pozwala wytworzyć paliwo, które można zatłoczyć z powrotem do sieci. Można je też magazynować bądź wykorzystywać w transporcie.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że ta technologia stwarza perspektywy na szerszą skalę.

Wydaje się to o tyle ciekawe, ponieważ musimy mieć świadomość, że pomimo rozwoju źródeł odnawialnych i technologii bardzo niskoemisyjnych nadal gwarantem, takim kręgosłupem systemu elektroenergetycznego będą duże elektrownie opalane węglem kamiennym, bądź to w okresie przejściowym gazem ziemnym. Do momentu stworzenia magazynowania energii nie możemy sobie wyobrazić, aby ten system był zeroemisyjny w stu procentach. Jedyną szansą na to jest wychwytywanie dwutlenku węgla i magazynowanie go. To jest dobre rozwiązanie, ponieważ można tę energię wykorzystywać do produkcji gazu syntezowego w godzinach pozaszczytowych, kiedy energia wytwarzana przez OZE jest w nadmiarze. Następnie w godzinach szczytowych, kiedy mamy do czynienia ze zbilansowanym systemem elektroenergetycznym możemy ten gaz wykorzystywać w ogniwach paliwowych bądź w dużych jednostkach gazowych, chociażby takich jakie mamy już dzisiaj w Stalowej Woli i planujemy również w innych miejscach.

Tauron jest gwarantem energetycznym Śląska i należy do największych pracodawców. Sam Tauron Wytwarzanie zatrudnia prawie 2,5 tys. osób i mam nadzieję, że nasza dyskusja, która jest perspektywiczna, dobrze przyczyni się do tego, że transformacja odbędzie się w sposób zrównoważony także dla pracowników.