Węgiel koksowy nie może być dyskryminowany

Chciałabym pogratulować Pani Poseł Bentele dobrego projektu. Zgadzamy się co do wielu punktów. W szczególności ważne jest, aby UE odzyskała kontrolę nad przepływem kluczowych surowców, ich wartością i łańcuchami dostaw.

Ponadto doceniam wezwanie do dywersyfikacji łańcuchów dostaw, ponieważ nasza zależność, szczególnie od Chin, jest naszą strategiczną słabością.

Nie zgadzam się natomiast ze sprawozdawczynią w kwestii wezwania do przeglądu metodologii oceny krytyczności przed kolejnym wykazem CRM.

Węgiel koksujący jest niezbędnym surowcem do produkcji stali. Międzynarodowa Agencja Energii oczekuje, że transformacja sektora stalowego zostanie przeprowadzona częściowo poprzez zastosowanie technologii CCUS. Dlatego spodziewane zapotrzebowanie na węgiel koksujący będzie powoli spadać, ale tylko do pewnego momentu. Europejska produkcja węgla koksującego wynosi około 25% całkowitego zapotrzebowania. Szkoda, że obecnie europejski sektor stalowy jest w dużym stopniu uzależniony od importu z krajów trzecich.

Obawiam się, że dokonując przeglądu wspomnianej metodologii, pozostawiamy otwarte drzwi dla ślepych krytyków węgla koksującego, którzy wyrzuciliby za burtę wszystko, co choć trochę kojarzy się z kopaliną, nawet jeśli węgiel koksujący nie jest wykorzystywany jako paliwo kopalne. W kolejnym wykazie CRM w 2023 roku węgiel koksujący nie może być dyskryminowany w stosunku do innych kluczowych surowców.

Bruksela, 17.06.2021