Apeluję o rozsądną strategię metanową

Włączenie metanu do ETS doprowadzi do likwidacji takich przedsiębiorstw jak Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem węgla koksowego w Europie.

Polecam moje wystąpienie podczas posiedzenia komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

 

W naszej debacie na temat strategii metanowej chciałabym zwrócić uwagę na kilka potencjalnych problemów:
Włączenie metanu do ETS doprowadzi do likwidacji takich przedsiębiorstw jak Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem węgla koksowego w Europie. Węgiel koksowy został wpisany na listę surowców krytycznych. Zamknięcie firmy, która jest niezbędnym elementem dla unijnej gospodarki, jest nierozważne, nieekonomiczne i mówiąc wprost po prostu głupie.

Pamiętajmy, że wpływ metanu na globalne ocieplenie jest nadal przedmiotem sporu naukowego i wielu poważnych ekspertów twierdzi, że jest on cztery razy niższy niż dwutlenek węgla i dziesięć razy niższy niż para wodna.

Szczególnym problemem, jest emisja metanu w kopalniach węgla. Należy wprowadzić zmianę w dyrektywie ETS poprzez zniesienie limitu dla jednostek wytwarzających energię z metanu. I wtedy cały wychwytywany metan może zostać przekształcony w energię. Obecnie poziom ten wynosi tylko 20 megawatów, co powoduje niemożliwość wykorzystania całego wychwytywanego metanu do produkcji energii. Część pozostała ponad limit musi zostać spalona z emisją do atmosfery.

Aby zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery to ograniczenie koniecznie trzeba znieść. I tu jest wielka rola Komisji Europejskiej.

Komisja ITRE, Bruksela 26.05.2021