Szansa na duże pieniądze dla Polski

W ramach mechanizmu finansowego „Łącząc Europę” ponad 30 mld euro zostanie uwolnionych na inwestycje transportowe, cyfrowe i energetyczne w latach 2021–2027. Z ramienia grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jestem kontrsprawozdawcą tego projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie prasowym EKR:

 

Izabela Kloc o instrumencie „Łącząc Europę”

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) przegłosowano porozumienie wstępne wynikające z negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie ustanowienia instrumentu „Łącząc Europę”. Głos w sprawie zabrała kontrsprawozdawczyni raportu, eurodeputowana PiS, Izabela Kloc.

 

Izabela Kloc wskazała, że całkowity budżet CEF wynosi 33,7 mld euro: 25,8 mld na część transportową, 5,8 mld na część energetyczną oraz 2 mld na część cyfrową.

 

– Jestem bardzo zadowolona z rezultatów współpracy, ponieważ 11,2 mld z budżetu transportowego jest przekazywane z Funduszu Spójności i zostanie wydane wyłącznie w państwach członkowskich kwalifikujących się do finansowania z tego Funduszu, w tym Polsce – powiedziała eurodeputowana i dodała, że 1,5 mld należy przeznaczyć na dokończenie brakujących transgranicznych połączeń kolejowych między państwami członkowskimi, kwalifikującymi się do finansowania z krajów kohezyjnych (kraje członkowskie Unii Europejskiej, kwalifikujące się do otrzymywania pomocy w ramach Funduszy Spójności).

– To bardzo ważny punkt, ponieważ postanowienie uzgodnione przez państwa członkowskie podczas szczytu zostało zakwestionowane przez Parlament Europejski jako „przydział polityczny”, w szczególności przez posłów z krajów Europy Zachodniej. Ostatecznie dzięki presji i zakulisowym rozmowom politycznym alokacja została utrzymana – podkreśliła.

 

Polska polityk odniosła się też do postanowienia, według którego 60% środków CEF powinno przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych.

 

– Takie zobowiązanie jest dla nas do zaakceptowania, biorąc pod uwagę, że inwestycje kolejowe liczone są jako wydatki klimatyczne – zauważyła.

Zwróciła uwagę, że w tekście często występuje sformułowanie „klimatyczne”, jednak dotyczy ono głównie intencji, a nie konkretnych zaleceń.

– Ponadto uniknięto ostrych sformułowań dotyczących klimatu, dlatego nie mamy wezwań do wycofania paliw kopalnych, zmian w opodatkowaniu energii itp., co jest bardzo dobrym zapisem – wskazała.

 

Eurodeputowana poruszyła aspekt energetyczny.

 

Jak zauważyła, finansowane będą dwa rodzaje projektów: projekty transgraniczne w zakresie energii odnawialnej oraz projekty energetyczne PCI (projekty wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej).

– Polska jest jednym z największych beneficjentów instrumentu CEF. Szczególnie PKP bardzo efektywnie wykorzystuje środki przy wielu ważnych inwestycjach kolejowych, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu tego instrumentu – mówiła Izabela Kloc.