Europejskie Centrum Technologii Bezemisyjnych

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami niepokojącej serii zaburzeń w dostawach energii. Na własnej skórze odczuli to zwłaszcza mieszkańcy krajów Unii Europejskiej. Jednym z powodów tych awarii była zawodność odnawialnych źródeł energii.

Miejmy odwagę publicznie przyznać, że energetyka odnawialna nie jest jeszcze technologicznie gotowa, aby oprzeć na niej bezpieczeństwo energetyczne naszej wspólnoty!

W związku z tym mam propozycję. Wróćmy do pomysłu utworzenia
Europejskiego Centrum Technologii Bezemisyjnej. Dla wielu z Państwa nie jest to obca idea, ponieważ w przeszłości przymierzała się do tego Komisja Europejska, szczególnie zainteresowani tym projektem byli Niemcy.

Zadaniem Centrum miały być badania nad czystymi technologiami węglowymi, także w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Oczywiście nie namawiam do rezygnacji z ambitnych celów Zielonego Ładu, ale apeluję o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, aby wzmocnić bezpieczeństwo europejskiego rynku energetycznego.

Pani Komisarz! Jest Pani odpowiedzialna za badania i innowacje. Chciałabym usłyszeć Pani opinię na temat tej propozycji utworzenia Europejskiego Centrum Technologii Bezemisyjnych. Jestem głęboko przekonana, że badania nad technologiami bezemisyjnymi mogą być dziedziną wolną od uprzedzeń ideologicznych, opartą na obiektywnym racjonalizowaniu procesu transformacji energetycznej.

Mam nadzieję, że większość z członków komisji ITRE zgodzi się podczas dzisiejszego głosowania, aby pieniądze z Funduszu Badawczego Węgla i Stali przeznaczyć także na czyste technologie węglowe. Rodzi się od razu pytanie, czy nie zasługują one na więcej niż kilka milionów euro, skoro mogą stanowić bardzo ważną strategiczną rezerwę w sytuacji, gdy zawiodą jednak odnawialne źródła energii.

Parlament Europejski
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)
Bruksela 18.03.2021