Bank dobrych pomysłów dla naszego regionu

Jest już gotowe sprawozdanie z konferencji Śląski Ład.
Osoby zainteresowane papierową wersją proszę o kontakt z moim biurem
– tel. 32 738 00 03, e-mail: izakloc@poczta.onet.pl  

Czytajcie i udostępniajcie

 

Pobierz PDF