Włodzimierz Hereźniak, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Śląsk może być ważnym graczem i stać się doliną wodorową. Jako spółka pracujemy nad wykorzystaniem naszych możliwości przy produkcji wodoru.

Prezes Hereźniak zapowiedział, że możliwości spółki w zakresie produkcji wodoru będą coraz większe.

 – Nie będę mówił, że jesteśmy w stanie zaspokoić zapotrzebowania na wodór w większej skali, ale są to ilości, które mogłyby zasilić cały transport autobusowy na Śląsku i w Zagłębiu – ocenił prezes JSW. W całym regionie obecnie kursuje ok. 1,5 tys. autobusów. Mniej niż 10 proc. wykorzystuje paliwa alternatywne.

Prezes Hereżniak wyliczył także, że w gazie koksowniczym, który powstaje w koksowniach Grupy JSW, zawartość wodoru waha się od 55 do 58 proc.