Powstanie Europejska Unia Zdrowotna

Komisja Europejska wyciąga lekcje z koronawirusa. Bruksela przygotowała pakiet rozwiązań wzmacniających rolę i skuteczność unijnych agencji na wypadek poważnych kryzysów zdrowotnych.

 

W sytuacji transgranicznego zagrożenia zdrowia najważniejszymi unijnymi agencjami są: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejska Agencja Leków (EMA). Komisja Europejska chce wzmocnić ramy prawne tych instytucji oraz zapewnić im większą skuteczność w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zostaną opracowane unijne zalecenia na wypadek zagrożenia zdrowotnego, które umożliwią przyjęcie planów na szczeblu krajowym. Ich koordynacją zajmie się ECDC, a na szczeblu Unii Europejskiej utworzony zostanie zintegrowany system nadzoru. Państwa członkowskie będą zobowiązane do częstszego zgłaszania wskaźników dotyczących systemów opieki zdrowotnej ( dostępności łóżek szpitalnych, możliwości specjalistycznego leczenia i intensywnej opieki medycznej, liczby pracowników medycznych itp.). Poprawa koordynacji pozwoli, m.in. na gromadzenie zapasów i zamawianie produktów istotnych w razie kryzysu i ogłoszenia sytuacji nadzwyczajnej w UE.

Wzmocniony zostanie także mandat EMA. Ułatwi to skoordynowaną reakcję Unii na kryzysy zdrowotne poprzez: monitorowanie i ograniczanie ryzyka niedoboru leków i wyrobów medycznych, doradztwo naukowe, koordynację badań także klinicznych.

KE określiła również główne elementy przyszłego urzędu do spraw reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Zostanie on przedstawiony do końca 2021 r.