Opamiętajcie się! Eko-ideologia prowadzi do ubóstwa zwykłych ludzi!

Debata o stanie Unii Energetycznej. 22.10.2020 Bruksela.