Komisja przegłosowała moje poprawki – to trzeba zobaczyć!

58 głosów za, 13 przeciw i 6 wstrzymujących się. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przyjęła opinię w sprawie pożyczek dla sektora publicznego w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Byłam sprawozdawcą tego projektu. Wnioskowałam o uwzględnienie gazu jako dopuszczalnego paliwa przejściowego w okresie transformacji energetycznej. Zabiegałam także o dopuszczenie podmiotów prywatnych działających w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego do korzystania z mechanizmu pożyczkowego. Udało się!