Przymusowa solidarność, czyli biuro podróży EUROPA

Komisja Europejska wycofuje się z obowiązkowej relokacji imigrantów. Nie oznacza to dowolności państw członkowskich w tym zakresie. Bruksela nie rezygnuje bowiem z obowiązkowej solidarności wobec kryzysu migracyjnego. Co o tym sądzicie?

 

Nowa propozycja Brukseli zakłada „sprawiedliwy podział odpowiedzialności i solidarności”. Oznacza to, że każde państwo członkowskie będzie musiało wesprzeć inne państwo znajdujące się pod największą presją migracyjną. Obecnie jest to Grecja.

Zaproponowany przez Komisję Europejską system ma być oparty na „elastycznych formach” wsparcia. Oznacza to, że każde z państw będzie mogło wybrać, jak  chce pomóc. Do wyboru będzie przyjęcie emigrantów do siebie albo deportacja tych, którym azyl na terenie Unii się nie należy.

Dla zobrazowania tego rozwiązania radio RMF FM podało przykład: „dochodzi do kryzysu migracyjnego na Malcie. Na Polskę spada „przydział” tysiąca uchodźców. Jeśli rząd nie chciałby ich przyjąć, wówczas dokładnie taką liczbę musi deportować z Malty”.

Żeby propozycja KE weszła w życie, musi uzyskać akceptację państw członkowskich i PE.