To nasz wspólny sukces

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej podziękował mi za starania na rzecz umieszczenia węgla koksowego na liście produktów strategicznych dla Unii Europejskiej. To nie były łatwe negocjacje, ale najważniejsze, że się udało. JSW  może dalej się rozwijać zachowując miejsca pracy w górnictwie.