Rola sektora publicznego sprawdza się w sytuacjach kiedy zawodzą zwykłe działania rynkowe

Zachęcam do obejrzenia mojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Jako poseł-sprawozdawca z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów referowałam poprawki do projektu instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji.