Unia Europejska powinna zrobić dla NICH więcej

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Na znak solidarności ubraliśmy tego dnia skarpety nie do pary. Symboliczne gesty są bardzo ważne, ale liczą się też konkrety. Skierowałam do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie sytuacji osób z Zespołem Downa.

 

Pytanie n.t. sytuacji osób z Zespołem Downa

 

Poprawa jakości życia i integracji społecznej dzieci ze wrodzonymi wadami jest długoletnim priorytetem KE. W ubiegłym roku w UE urodziło się około 104 000 dzieci z wadami wrodzonymi, co stanowi 2,5% wszystkich urodzeń w tym roku. Ważne jest, aby media przedstawiały sprawiedliwą reprezentację społeczeństwa. Jest to podstawowy wstępny warunek dla osiągnięcia integracji społecznej.

 

Od czasu wprowadzenia prenatalnych badań przesiewowych na przykład w Islandii, zdecydowana większość kobiet, blisko 99%, które uzyskały pozytywny wynik testu na Zespół Downa, przerwała ciążę. Niektóre państwa członkowskie UE nie pozostają jednak zbyt daleko w tyle. Szacuje się, że we Francji odsetek kobiet, które przerwały ciążę z powodu ZD, wynosi około 77%, a w Danii 97%. We Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii wskaźnik ten przekracza 90%. Ta śmiercionośna dyskryminacja stała się niestety zjawiskiem ogólnoświatowym.

 

  1. Jakie postępy poczyniono w zakresie projektów badawczych KE, które koncentrują się szczególnie na Zespole Downa?
  2. Co może zrobić Komisja Europejska, aby zapewnić większą obecność osób z ZD w telewizji, aby przedstawić bardziej sprawiedliwą i dokładną reprezentację naszego społeczeństwa?
  3. Co może zrobić Komisja Europejska, aby zapobiec praktykom selektywnej aborcji, które wyraźnie dyskryminują ze względu na niepełnosprawność?