Unia Europejska musi sprostać historycznemu wyzwaniu

Grupa europosłów wystosowała list do liderów najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. Podpisałam ten apel, w którym domagamy się dostosowania priorytetów UE do dramatycznej sytuacji, spowodowanej pandemią koronawirusa.

 

Adresatami listu są przewodniczący: Ursula von der Leyen (Komisja Europejska), Charles Michel (Rada Europejska) oraz David Sassoli (Parlament Europejski).

W wyniku pandemii COVID-19 stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu w całej Unii Europejskiej, który ma głębokie i dalekosiężne konsekwencje gospodarcze, społeczne i polityczne. Państwa członkowskie starają się zwalczać pandemię COVID-19 wszelkimi dostępnymi środkami w celu ratowania życia i opanowania sytuacji.

UE musi dołożyć wszelkich starań, aby pomóc swoim obywatelom. Chociaż na początku Komisja Europejska bardzo powoli reagowała na kryzys, w ubiegłym tygodniu pojawiły się wyraźne sygnały, że Europa jest gotowa na pełną zdolność koordynacyjną, aby pomóc państwom członkowskim poprzez:

  • Zapewnienie niezbędnego sprzętu ochronnego i środków medycznych do systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich, przy jednoczesnym zachowaniu integralności jednolitego rynku;
  • Wspieranie obywateli UE za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i Europejskiego Funduszu Solidarności, aby nie wpływać nieproporcjonalnie na miejsca pracy;
  • Utrzymanie płynności naszego sektora finansowego i wspieranie firm, aby mogły nadal wspierać naszą gospodarkę;
  • Umożliwienie państwom członkowskim podjęcie skutecznych i zdecydowanych działań dzięki pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa.

Jest już jasne, że znacząca pomoc UE ​​będzie potrzebna do ożywienia gospodarek krajowych. UE musi zezwolić państwom członkowskim na podejmowanie wszelkich niezbędnych decyzji fiskalnych w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym poprzez zmniejszanie presji regulacyjnej – na przykład tworzenie instrumentów ułatwiających przestrzeganie przepisów tam, gdzie normalne mechanizmy byłyby uciążliwe.

Komisja Europejska powinna radykalnie ograniczyć swoje przedkryzysowe ambicje regulacyjne i ponownie przeanalizować swoje priorytety polityczne. Nadszedł czas, aby na pierwszym miejscu postawić pragmatyzm i odłożyć nowe ustawodawstwo w ramach inicjatyw takich jak Europejski Zielony Ład. Zamiast tego jego priorytetem powinno być przywrócenie równowagi i zmiana priorytetów wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, ze zwiększoną elastycznością wydatków.

Nie ma pilniejszej kwestii dla obywateli Europy niż kryzys COVID-19. UE nie może zmarnować tej okazji, aby wykazać swoją prawdziwą wartość dodaną w odpowiedzi na wybuch epidemii. W przeciwnym razie będzie skazana na porażkę.